FANDOM


Československá federácia bol vnútrozemský štát nachádzajúci sa v strednej Európe. Na východe susedil s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom a Rakúskom, na západe s Nemeckom a na severe s Poľskom. V roku 2013 tu žilo približne 15 932 374 ľudí. Hlavným mestom je Praha, úradnými jazykmi sú Čeština, Moravské nárečia a slovenčina.

Československo bol už od svoji vzniku členom Paktu socialistických mikronárodov.

Československo sa deli na 3 republiky, ktoré majú obmedzenú autonómiu. Majú krajinského prezidenta, zemskú vládu a Zemskej zhromaždenia. Republikami Československa sú Česká republika, Moravská republika a Slovenská republika.

Zákony boly v Československej federácii prijímané pomocou referend. Navrhovať zákony môžu všetci občania, republiky, politické strany alebo hnutia a president. Ústavné zákony môžu byti schvaľujú len v referendách. Navrhovaní je rovnaké ako u obyčajných zákonov.